piątek, 31 stycznia 2014

Rodzaje i źródła zmienności w przyrodzie.

1. Zmienność to zjawisko występowania wszelkich różnic między osobnikami należącymi do jednej populacji lub gatunku. Efektem jej jest brak osobników identycznych fenotypowo.


2. Podział zmienności:


3. Zmienność fluktuacyjna (środowiskowa) - jest wynikiem oddziaływania warunków zewnętrznych i środowiska na efekty genów. Można się o nich przekonać obserwując, np. dwa osobniki o identycznym genotypie, umieszczone w różnych warunkach.
Cechy powstałe pod wpływem środowiska nie dziedziczą się.
W zależności od różnych warunków: glebowych, nawozowych, klimatycznych, świetlnych organizm będzie wykazywał zróżnicowanie fenotypowe. Przykłady:

- morfologiczne zróżnicowanie liści strzałki wodnej (liście podwodne, nadwodne, nawodne),

- polimorfizm robotnic i królowej pszczół.


4. Zmienność rekombinacyjna - jest to następstwo zjawiska rekombinacji genów, zachodzącej u organizmów rozmnażających się płciowo.
Rekombinacja może powstać w wyniku:

- losowego łączenia się gamet przy powstaniu organizmów diploidalnych,

- losowego rozchodzenia się chromosomów w czasie mejozy,

- crossing over (wymiana odcinków chromatyd chromosomów homologicznych):

W procesie rekombinacji powstają u osobników potomnych nowe kombinacje już istniejących genów, a nie nowe geny.


5. Zmienność mutacyjna - jest to zmienność powstała w wyniku zaistniałej mutacji. Stanowi warunek ewoluowania świata.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat następnego wpisu:
Poglądy dotyczące powstania życia na ziemi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytań, proszę śmiało pytać w komentarzach lub poprzez wiadomość email.
Damian45100@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz