sobota, 8 lutego 2014

Charakterystyka populacji. Rozrodczość, śmiertelność i struktura wiekowa.

1. Populacja biologiczna: grupa osobników tego samego gatunku, zasiedlających dany teren w określonym czasie i wzajemnie na siebie wpływających.


2. Cechy populacji:

- liczebność,
- zagęszczenie,
- rozmieszczenie,
- rozrodczość,
- śmiertelność.


3. Liczebność - liczba osobników populacji zasiedlających dany obszar. Zmiany liczebności zależą od różnorodności, śmiertelności, emigracji.


4. Zagęszczanie - liczba osobników przypadająca na jednostkę powierzchni.


5. Rozmieszczenie - przestrzenny rozkład osobników na terenie zajmowanym przez populację. W przyrodzie występują trzy typy rozmieszczenia:

a) równomierne,

b) losowe,

c) skupiskowe.


6. Rozrodczość - zdolność populacji do wydawania potomstwa.


7. Śmiertelność - liczba osobników umierających w populacji w danym czasie.


8. Przyczyny śmiertelności:

- brak pokarmu,
- działanie drapieżników,
- starość,
- choroby,
- oddziaływania innych populacji,
- czynniki,
- negatywna działalność człowieka, prowadząca do np. skażenia środowiska.


9. Populację dzielimy na:

a) rozwijającą się,

b) wymierającą,

c) ustabilizowaną.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat następnego wpisu:
Lamarkizm, a Darwinizm. Znaczenie teorii Darwina.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytań proszę śmiało pytać w komentarzach, poprzez wiadomość email ( Damian45100@gmail.com ) lub wykorzystując do tego celu formularz kontaktowy znajdujący się po prawej stronie pod archiwum bloga.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pozdrawiam.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz